Hovden 30/06 Weather icon

Severdigheter

Besøk våre severdigheter i Bykle og på Hovden.

Hulderheimen i Bykle

Bygdetunet Huldreheimen i Bykle

Setesdal ble av mange sett på som en slags forhistorisk bit av Norge. Skikker og tradisjoner var del av den norske nasjonalarven, og hit kom folk for...

Lislestog i Bykle

Bygdetunet Lislestog i Bykle

Lislestog er et friluftsmuseum som ligger like ovenfor Bykle kyrkje. Museet er en samling av ulike gamle bygninger fra Setesdal, og forteller om bygg...

Copyright © Anders Martinsen Fotografer

Hovden Jernvinne museum

Dette museet er bygd opp rundt en rekonstruert blestertuft, og viser hvordan produksjon av jern og kull foregikk for ca. 1000 år siden. Der er spenne...

Bykle Rådhus

Maleriutstilling i Bykle rådhus

I kommunestyresalen i Bykle Rådhus er det utstilt maleri av den kjente kunstneren Reidar Fritzvold. Maleriene viser landskap og miljø i Bykle før den...

vatnedalsdammen i Bykle

Vatnedalsdammen i Bykle

Vatnedalsdammen er en av Nord-Europas høyeste fyllingsdammer og ligger rett vest for Berdalsbru, ca. 15 km sør for Hovden. Det er to dammer, og det g...

Copyright © Anders Martinsen Fotografer

Byklestigen - gammel ferdselsvei

5 km sør for Bykle sentrum ligger Byklestigen. Stigen er nevnt for første gang i 1770, og var fram til 1879 den eneste veien til og fra Bykle fra sør...

Copyright © Anders Martinsen Fotografer

Landskapsvernområde på Hovden

Hovden landskapsvernområde, Lislevatn naturreservat - Vidmyr naturreservat. I disse 3 områdene er all vegetasjon fredet på grunn av spesielt dyre- og...

Bykles kirker

Bykle gamle Kirke

Like ved siden av den nye kirken som åpnet høsten 2004, ligger Bykle gamle kyrkje. Dette er den eldste og kanskje den mest spesielle kirken i Setesda...