Hovden 23/10 Weather icon

Gratis IP-soner på Hovden

Free hotspot er ein gratis teneste til besøkande og reisande i Setesdal. Kapasiteten er inntil 1 Mbit/s for kvar brukar. Det er tidsavgrensing på bruken av tenesta for å hindre misbruk. Tenesta er levert som den er utan nokon form for garanti og brukarstøtte til den enkelte brukar. Melding om feil kan sendast på e-post til hotspot@setesdal.com eller SMS til 40 00 69 26.

På Hovden er det to ip-soner, en ved turistinformasjonen i sentrum og en ved kiosken på Hegni.